Agitation på intensivavdelingen

Et dansk-australsk forskningsprojekt har til formål at udvikle en klinisk retningslinje for non-farmakologisk håndtering af agitation hos patienter på intensivafdeling. 

Colorful Graffiti

Om forskningsprojektet

Agitation hos patienter indlagt på intensive afdelinger ses ofte, og er forbundet med alvorlige konsekvenser for patienten.

 

Det er både komplekst og udfordrende at passe patienter med agiteret adfærd på en intensivafdeling. Medicin er vigtig, når man behandler underliggende årsager til agitation, og er nogle gange afgørende for patientsikkerheden, men medicin har ofte bivirkninger. Derfor opfordres klinikere til også at overveje metoder, der ikke involverer medicin - de såkaldte non-farmakologiske metoder.

 

Effekten af non-farmakologiske tiltag er uklar. Det vides ikke hvilke strategier der er effektive, og hvornår sygeplejersker skal bruge dem.

Formålet med vores forskningsprojekt er, at udvikle en klinisk retningslinje for non-farmakologiske tiltag til at forebygge, minimere og håndtere agitation hos intensive patienter. Den kliniske retningslinje skal hjælpe klinikere til at træffe kliniske beslutninger ud fra evidensbaseret viden og dermed optimere patientplejen.

 

​For at udvikle en retningslinje, der er meningsfuld og acceptabel, er vi afhængige af hjælp fra personer, der har erfaring med agitation hos intensive patienter. Derfor har vores forskningsprojekt brug for din mening og rådgivning i forbindelse med  udviklingen af ​​retningslinjen.

Agitation på en intensiv afdeling

Hvad er agitation, og hvordan se det ud når en patient udviser agiteret adfærd.

Hovedpunkterne i videoen:

  • Agitation er en psykomotorisk forstyrrelse

  • Agitation inkluderer en række symptomer så som rastløshed, irritabilitet, aggression og forvirring.

  • Agitation ses ofte hos patienter på intensive afdelinger

  • Agitation kan være kan vanskeliggøre udførelsen af sygepleje, kan have negativ betydning for patienter.

  • Agitation skal forebygges og håndteres effektivt.

 

Er du interesseret i at deltage?

Vi har brug for din hjælp til at skabe en klinisk retningslinje, der er meningsfuld og anvendelig for klinikere på intensivafdelingen. Første fase involverer en rådgivende gruppe, anden fase involverer en Delphi-panel. Læs nedenfor for mere information.

Networking Event

Rådgivende gruppe

I denne fase hjælper en bred gruppe af mennesker med at udvikle retningslinjen og rådgive om, hvad der er behov for, og hvad der er meningsfuldt

This first project has finished
Writing on Glass

Delphi Panel

I denne fase vil ekspertsygeplejersker og tidligere intensiv patienter eller familier / pårørende deltage i 3-4 undersøgelsesrunder for at blive enige om en række anbefalinger.